Sundsvalls terrariemässa har sökt dispans från lagen om L80.
Läs igenom vad som gäller enligt lagen om L80, inför mässan.
Bilderna förstoras vid klick på bilden